Отчет за 2017им. Гвардии полковника Добрушина д. 16а