Отчет за 2017 им. Гвардии полковника Добрушина д. 32