Отчет за 2017 им.Гвардии полковника Добрушина д 16